MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 19 maja 2019 r.
Pelplińska Orkiestra Dęta

Powrót

2012-04-11 Nowe instrumenty dla Pelplińskiej Orkiestry Detej

W marcu tego roku Pelplińska Orkiestra Dęta działająca w Miejskim Ośrodku Kultury wzbogaciła się o 9 nowych instrumentów muzycznych. Jest to jak dotychczas największy jednorazowy zakup instrumentów dla orkiestry, która działa już piąty rok. Zakupiono: klarnet, saksofon tenorowy 2 szt., sakshorn tenorowy 2 szt., saksofon altowy, trąbkę, puzon i waltornię. Instrumenty zostały zakupione w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. „małych projektów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zakupionych instrumentów wynosi prawie 27 tys. zł, z czego dofinansowanie PROW 16,5 tys. zł. Wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) Wstęga Kociewia przygotowany i złożony został przez pracowników Ośrodka Kultury w 2011 roku. Zakończeniem realizacji obecnego projektu będzie jubileuszowy koncert Pelplińskiej Orkiestry Dętej 5 września 2012 roku w Pelplinie.Polityka prywatności MOK Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
Świetlica w Lignowach Szlacheckich
Kalendarz imprez
Newsletter
facebook
Karta Dużej Rodziny
Radio Głos
TV Pelplin
Program
Patriotyzm jutra
Program
Erasmus +
Kociewie
Miejska Biblioteka Publiczna
Eurodesk
BIP